Projects

PRIVATE HOUSING / PRIVATA BOSTÄDER

NEW / NYPRODUKTION VILLA TJÄDERMO

NEW / NYPRODUKTION VILLA BERGDAHL

NEW / NYPRODUKTION VILLA CEDERBERG

REFURBISHMENT / TILLYGGNAD KV. KANALEN

REFURBISHMENT / TILLYGGNAD BORG 13:83

 

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS

REFURBISHMENT / OMBYGGNAD KV. KATTEN

REFURBISHMENT / OMBYGGNAD KV. FLODHÄSTEN

NEW / NYPRODUKTION SENIORBOENDE LIDA KULLAR

 

INDUSTRIAL / INDUSTRI

NEW / NYPRODUKTION SLOTTSHAGEN

 

OTHER / ÖVRIGT

EMERGENCY LIGHTING / NÖDBELYSNING ANDROMEDA

 

UNDER DEVELOPMENT / PÅ GÅNG

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS BO2017

NEW / NYPRODUKTION VILLA ÅBY

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS KV. JAGAREN

VILLA ADDITION / TILLBYGGNAD VILLA LUDDINGSBO

NEW VILLA/ NYPRODUKTION VILLA KV. CLOWNEN

VILLA ADDITION / TILLBYGGNAD VILLA KV. MASTEN

NEW / NYPRODUKTION AKTIVITETENSHUS IUG

NEW CHURCH / NYPRODUKTION SYRISK ORTODOXA KYRKA

NEW LANDSCAPE / NYPRODUKTION TOMT BÄRSTADSKOGEN

NEW INDUSTRIAL / NYPRODUKTION INDUSTRI KV. RAPSFJÄRILEN

NEW INDUSTRIAL / NYPRODUKTION INDUSTRI KV. PLINTEN

 

CONCEPT / KONCEPT

COMPETITIONS / TÄVLINGAR

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS KV. TREHÖRNINGEN

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS KV. ROSEN

COMMERCIAL HOUSING / FLERBOSTADSHUS KV. TORGET

HOME +46 (0)73 9985053 E-MAIL CV